Gedragscode soortbescherming

De Gedragscode soortbescherming gemeenten is per 17 december 2020 goedgekeurd.

In de ‘Gedragscode soortbescherming gemeenten’ zijn de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling of inrichting en de gedragscode Bestendig Beheer of onderhoud geïntegreerd. Hiermee is een lang gekoesterde wens vanuit het werkveld gehonoreerd. Deze gedragscode is opgesteld gehoord hebbende de adviezen van onze leden -de vertegenwoordigers van gemeenten- en van de opdrachtnemers in het groene werkveld vertegenwoordigd door  VHG, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Nieuw is de uitgebreide maatregelencatalogus met heel concrete richtlijnen. Deze gedragscode is bedoeld voor alle Nederlandse gemeenten. Door een college- of raadsbesluit kan deze van toepassing worden verklaard. In dit besluit kunnen ook aanvullende voorwaarden worden geformuleerd om de gedragscode het gewenste specifiek lokale karakter te geven.

U kunt de gedragscode hiernaast kosteloos downloaden.

Handboek soortbescherming
Voor een goed gebruik van de gedragscode bevelen wij het bijbehorende digitale handboek en ecologisch werkprotocol aan. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina.

Bestel het handboek

Heeft u het handboek besteld en een inlog ontvangen? Dan kunt u het bijbehorende handboek en ecologisch werkprotocol hieronder downloaden.

Handboek downloaden 

Hercertificering
De hercertificering is bedoeld voor diegenen die eerder een Stadswerk-certificaat behaald hebben en waarvan de geldigheid binnenkort verloopt of al is verlopen. Een certificaat is 5 jaar geldig en kan daarna worden verlengd, zie onder hercertificering.

Cookie-instellingen