Gedragscode soortbescherming

De Gedragscode soortbescherming 
In de ‘Gedragscode soortbescherming gemeenten’ zijn de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling of inrichting en de gedragscode Bestendig Beheer of onderhoud geïntegreerd. Hiermee is een lang gekoesterde wens vanuit het werkveld gehonoreerd. Deze gedragscode is opgesteld gehoord hebbende de adviezen van onze leden -de vertegenwoordigers van gemeenten- en van de opdrachtnemers in het groene werkveld vertegenwoordigd door  VHG, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners.

Nieuw is de uitgebreide maatregelencatalogus met heel concrete richtlijnen. Deze gedragscode is bedoeld voor alle Nederlandse gemeenten. Door een college- of raadsbesluit kan deze van toepassing worden verklaard. In dit besluit kunnen ook aanvullende voorwaarden worden geformuleerd om de gedragscode het gewenste specifiek lokale karakter te geven.

Waarom een nieuwe gedragscode 2023?
In 2020 is een eerste Gedragscode soortbescherming gemeenten goedgekeurd. Begin 2024 is een nieuwe versie (versie 2023) beschikbaar, waarin een aantal aanpassingen zijn gedaan. Het was namelijk noodzakelijk om de gedragscode aan te passen aan het nieuwe kennisdocument met de bijbehorende maatregelencatalogus ‘Na-isolatie en renovatie voor gebouwbewonende soorten’. Daarnaast heeft RVO een aantal wijzigingen voorgeschreven die voortkomen uit het nieuwe reikwijdtedocument.

Wat is er anders aan deze gedragscode?
Bovenstaande twee documenten zijn verwerkt in de gedragscode. Dit houdt onder andere in dat er een aantal zaken in de begrippenlijst is aangepast. Daarnaast zijn er zaken veranderd in hoofdstuk 2, namelijk over de gunstige staat van instandhouding en de bewezen effectieve maatregelen. In hoofdstukken 4 en 6 is ook een en ander aangepast, namelijk geen of aangepaste D-maatregelen voor bepaalde soorten en een aangepaste afbakening van zeldzame en schaarse vogelsoorten. Een uitgebreider wijzigingendocument kunt u hier downloaden. Voor meer details over de wijzigingen kunt u contact opnemen via info@stadswerk.nl

Wat betekent dit voor u?
Gemeenten die de gedragscode van toepassing willen laten verklaren, zullen dat opnieuw moeten doen. Al dan niet met een bestuurlijk besluit, afhankelijk van het gemeentelijk beleid. En u zult de partijen die werken met de gedragscode moeten informeren over deze nieuwe versie. Het te bestellen handboek is voor nu ongewijzigd. Het handboek hoeft u daarom niet opnieuw aan te schaffen. 

Hoe nu verder?
De gedragscode versie 2023 heeft een geldigheid tot 1 januari 2025. Wij zijn daarom al gestart met de noodzakelijke werkzaamheden om een nieuwe versie te maken die is aangepast aan de Omgevingswet en per 1 januari 2025 van kracht zal worden. We houden u daarover op de hoogte!

U kunt de gedragscode en een invuldocument van het ecologisch werkprotocol hiernaast kosteloos downloaden.


Handboek soortbescherming
Voor een goed gebruik van de gedragscode bevelen wij het bijbehorende digitale handboek en voorbeeld ecologisch werkprotocol aan. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina. Het digitale handboek is niet aangepast aan de gewijzigde gedragscode. Bij de publicatie van de gedragscode 2025 zullen we een aangepast handboek publiceren. Mocht u desondanks het huidige handboek willen aanschaffen en de daarbij behorende ondersteunende webinars willen bekijken dan is dat mogelijk voor € 295,00 per persoon voor Stadswerkleden en € 365,00 voor niet-leden. Alle prijzen zijn excl. 21% BTW. 

Bestel het handboek   (ongewijzigd tot 1-1-2025)

Heeft u het handboek besteld en een inlog ontvangen? Dan kunt u het bijbehorende handboek en voorbeeld ecologisch werkprotocol hieronder downloaden. 

Handboek downloaden 

Hercertificering
De hercertificering is bedoeld voor diegenen die eerder een Stadswerk-certificaat behaald hebben en waarvan de geldigheid binnenkort verloopt of al is verlopen. Een certificaat is 5 jaar geldig en kan daarna worden verlengd, zie onder hercertificering.

Cookie-instellingen