Certificering

Deskundigheidsbevordering 
De Rijksoverheid stelt specifieke eisen aan een ecologische deskundige. Om te kunnen voldoen aan de RVO-eisen is er specifieke ecologische kennis en kunde en aantoonbare praktijkervaring nodig.

Het aanbod ecologisch deskundigen is in verhouding tot de hoeveelheid werkzaamheden voor ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig beheer schaars. Daarom zijn Stadswerk, VNG en VHG sinds 2007 actief bezig met het bevorderen van ecologische deskundigheid in gemeenten en bij partijen die voor, met en in gemeenten werken. Dit om met ecologisch deskundigen te kunnen samenwerken en ook om meer deskundigheid te in de sector krijgen.

De deskundigheidsbevordering is ingestoken in de vorm van een certificering. Deze certificering is opgedeeld in twee categorieën en bestaat uit de volgende certificaten:

1.     Zorgvuldig inventariseren 

  1. Flora- en faunacontroleur
  2. Flora- en fauna-inspecteur

2.     Zorgvuldig handelen 

  1. Voorman/Medewerker
  2. Opzichter/Uitvoerder/Toezichthouder
  3. Projectleider/Werkvoorbereider/Beheerder
  4. Planvormer/Planvoorbereider

Lees verder voor de curricula per certificaat.

Na vijf jaar kan door hercertificering het certificaat worden verlengd. Dit certificaat is drie jaar geldig.

Hercertificering
De hercertificering bestaat uit het volgen van een door de examendienst van IPC Groene Ruimte gevalideerde bijeenkomst (meestal 1 dag) waarin het zorgvuldig handelen in het kader van de wet natuurbescherming centraal staat.

Tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers van een deskundige trainer informatie over de actualiteiten op het gebied van wetgeving en gedragscodes; wordt de kennis opgefrist; is er gelegenheid om ervaringen met andere deelnemers uit te wisselen en om goede en slechte voorbeelden met elkaar te bespreken; worden er tips gegeven voor een zorgvuldige en efficiënte aanpak in de praktijk.

Cookie-instellingen