Contributie

Bij het Stadswerklidmaatschap wordt onderscheid gemaakt tussen o.a. gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en individuele leden. Hiermee proberen we elk lid een zo eerlijk mogelijke lidmaatschapsprijs te bieden. Zo zijn de kosten bij een organisatielidmaatschap afhankelijk van het inwoneraantal in het geval van gemeenten en het aantal medewerkers bij bedrijven. 

De genoemde contributiebedragen zijn exclusief btw.


Gemeentelijk lidmaatschap
De tarieven voor het gemeentelijke lidmaatschap voor het jaar 2024 zijn gewijzigd t.o.v. 2023 en bedragen exclusief btw:

1e schijf: voor de eerste 5.000 inwoners € 0,0752 per inwoner;
2e schijf: voor de volgende 20.000 inwoners € 0,0623 per inwoner;
3e schijf: voor de volgende 175.000 inwoners € 0,0501 per inwoner;
4e schijf: voor de volgende inwoners (boven de 200.000) € 0,0376 per inwoner.
Wij hanteren een contributieplafond van €15.056,-
 

Bedrijf/organisatielidmaatschap

Type organisatie       Aantal medewerkers Bedrag
 Zzp'er    1  € 180,83

 Organisatie
 

 micro 

 klein

 middelgroot

 groot

 minder dan 10

 10 tot 50

 50 tot 250

 250 of meer 

 € 481,50

 € 904,15

 € 1627,47           
 € 3010,98

Waterschap / Provincie

 

 micro 

 klein

 middelgroot

 groot

 minder dan 10

 10 tot 50

 50 tot 250

 250 of meer

 € 481,50

 € 904,15

 € 1627,47

 € 3010,98

 Onderwijsinstellingen      gratis*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Onderwijsinstellingen die actief zijn op het Stadswerkterrein kunnen gratis lid worden van onze vereniging. ‘In ruil’ voor dit gratis lidmaatschap vragen we actieve betrokkenheid bij onze activiteiten, publiciteit voor Stadswerk onder medewerkers en studenten en (voor zover relevant) korting op het post-hbo onderwijsaanbod voor onze leden.


Individueel lidmaatschap

Lidmaatschappen Bedrag
Individueel lid (werkgever is geen lid) € 180,83
Studenten € 28,35
Gepensioneerd lid € 34,02
Erelid gratis 

 

 

De genoemde contributiebedragen zijn exclusief btw.

Algemene voorwaarden

Alle organisatieleden en individuele leden hebben zeggenschap in de vereniging. In de statuten is het stemrecht vastgelegd.

Aan de informatie en prijzen die op de website worden vermeld, kunnen geen rechten worden ontleend.
Jaarlijks wordt de contributie gelden vastgelegd in de Algemene Ledenvergadering.

 

Pagina laatst gewijzigd:  12-02-2024

Cookie-instellingen