Dit nummer

Stadswerk Magazine 03 - 2024

Cover SW02-2024

Coverbeeld: Werkzaamheden in Hengelo voor een nieuwe, groenere inrichting van het gebied achter de Lambertbasiliek. (foto: Michiel G.J. Smit)

Themanummer 03, 2024, Wetten en nota's

Werken in de openbare ruimte is bij uitstek een ‘tastbare’ bezigheid, zeker bij de uitvoerende diensten. Er wordt bijvoorbeeld een areaal met objecten of assets beheerd. Er zijn machines met afschrijvingstermijnen. 

En er zijn wetten, nota’s, plannen. Ze worden opgesteld door deskundige mensen. Een visie, een stip op de horizon, samen dromen. Zo begint een goed plan toch? Nee, er is meer nodig zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een veelbesproken advies. Vergeet niet om aan de voorkant gelijk rekening te houden met de uitvoering. Want bij een goede wet of visie wordt van meet af aan gelet op uitvoeringsaspecten. Ze vormen zelfs het begin van het denken: wat hebben we aan spullen, capaciteiten, mogelijkheden? Pas als dat scherp in beeld is, ontstaat het samenspel met doelstellingen, visie en idealen. 

In dit themanummer wordt deze kijk op twee cases toegepast: de dit jaar in werking getreden Omgevingswet en de Europese Kaderrichtlijn Water (KWR), die in 2027 een verplichtend karakter krijgt. Wat doen ze met ons dagelijks werk? En kunnen we die ervaring een volgende keer gebruiken om ‘vanuit de uitvoering’ te gaan denken? 

Een volgende keer? De gemeente Den Haag werkt nu al aan een grote ‘wet’, de KWR, met kleine, uitvoeringsgedreven projecten, zoals het gooien van zaadbommetjes. Het is leuk om te doen en de begroeiing die het bij oevers oplevert, draagt bij aan een betere waterkwaliteit. 

En de Omgevingswet, ‘de grootste wetswijziging sinds 1848’, hoe zijn de eerste ervaringen nu de invoering een feit is? We laten professionals aan het woord die dagelijks met de nieuwe wet werken. Eenvoudig is het bepaald niet om je weg te vinden in de nieuwe wet, met nieuwe indelingen en uitgangspunten. En de gevreesde invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, hoe verloopt dat? U leest het in het artikel ‘Nog even geduld a.u.b.’ van dit tijdschrift. 

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 03, 2024: 26 april 2024

 

Rollen van de bodem, Jolinde Doornbosch
(Bron: gemeente Nijkerk)

 

 

 

Cookie-instellingen