Algemene Voorwaarden

Het lidmaatschap van de ledenrechtspersonen (overheidsinstanties, gemeenten en niet-overheidsinstanties, bedrijven) en van de ledennatuurlijke personen (individuele leden) wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 

Opzegging van het lidmaatschap  (overheidsinstanties, gemeenten en niet-overheidsinstanties, bedrijven) door een ledenrechtspersoon kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin wordt opgezegd.
Indien een opzegging niet voor 1 november is ontvangen, loopt het lidmaatschap nog twee jaar door tot het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van opzegging.

Opzegging van het lidmaatschap door het individuele lid kan slechts schriftelijk geschieden. Indien een opzegging niet voor 1 november is ontvangen, loopt het lidmaatschap nog één jaar door te het einde van het volgende kalenderjaar.
 
U kunt zich het hele jaar inschrijven. De contributie wordt naar rato gefactureerd. Inschrijvingen na 1 november betalen voor het restant van dat jaar geen contributie meer; pas vanaf het volgende jaar wordt dan de contributie geheven.

Opzegging abonnement
Opzegging van het abonnement dient schriftelijk te geschieden. Indien een opzegging niet voor 1 november is ontvangen, loopt het abonnement nog een jaar door tot het einde van het volgende kalenderjaar.

Alle prijzen zijn exclusief BTW. 


Privacy Statement
 

Cookie-instellingen