Wet natuurbescherming

Stadswerk heeft al meer dan 10 jaar twee gedragscodes die kunnen worden gebruikt door gemeenten. Dit levert voor het hele land een enorme kostenbesparing op doordat maar een keer het goedkeuringsproces hoeft te worden doorlopen. Tot op heden gebruikten zo’n 200 gemeenten de stadswerkgedragscode maar was er ook een aantal gemeenten,  die de voorkeur gaven aan het opstellen van een eigen gedragscode.

Op dit moment worden de beide Stadswerkgedragscodes ( Bestendig Beheer en Onderhoud en Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting) gecombineerd en geactualiseerd tot een geïntegreerde gedragscode onder de wet Natuurbescherming. RVO stelt zich op het standpunt dat deze gedragscode verbindend wordt voor alle gemeenten. Stadswerk heeft daar geen bezwaar tegen maar het is niet onze wens of verzoek geweest.  Op dit moment is deze gedragscode in de laatste fase van het ambtelijk overleg aanbeland. Wij verwachten de definitieve versie uiterlijk 27 maart in te dienen. Hopelijk volgt medio juni de definitieve goedkeuring nadat het ambtelijk circuit is doorlopen en eventuele reacties na de ter visie legging zijn verwerkt. Vlak voor de zomervakantie en meteen er na beleggen we voorlichtingsbijeenkomsten en komt ook werkmateriaal beschikbaar. Ons idee is dat gemeenten bij de vaststelling van de gedragscode in college of raad daar door de toevoeging van lokale beleidsregels een eigen karakter aan geven.

De gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting blijft van kracht tot de nieuwe gedragscode van kracht is geworden. De Gedragscode Bestendig Beheer en Onderhoud is strict genomen niet meer geldig. Indien overeenkomstig deze gedragscode wordt gewerkt is er wel sprake van zorgvuldig handelen.

Cookie settings