Submenu

Algemene voorwaarden bijeenkomsten

Door ondertekening van het deelnameformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en wordt u verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de deelnamekosten. 
 
Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen.

Deelnemers kunnen zich uiterlijk tot 48 uur voor de bijeenkomstdatum schriftelijk/per mail afmelden. 
Telefonische afmeldingen worden niet aangenomen. 
Bij annulering binnen 48 uur voor de bijeenkomstdatum of in geval van niet verschijnen ontvangt u een factuur van €100,- administratiekosten. Wel is het mogelijk een vervanger te sturen.

Voorwaarden gratis bijeenkomsten
Deelnemers die niet verschijnen en/of zich niet binnen 48 uur voor de betreffende bijeenkomstdatum hebben afgemeld, ontvangen een factuur van €100,- administratiekosten dit ten behoeve van de kosten voor catering, locatie en onkostenvergoeding van eventuele sprekers.

 

Voorwaarden buitenlandse reizen
Zes weken voor de daadwerkelijk reis (tenzij anders aangegeven) zal Stadswerk de accommodatie en de reis boeken. Vanaf die tijd is uw aanmelding onherroepelijk. Mocht u zich niet (tijdig) afmelden dan brengen wij u kosten in rekening. In verband met het boeken van reistickets en hotelkamers kunnen wij geen deelnamekosten restitueren. U dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering.


De inschrijfformulieren worden op volgorde van binnenkomst genummerd. In geval van overtekening wordt een reservelijst gehanteerd. Hierover wordt telefonisch of per mail bericht.

De activiteiten gaan door indien een minimum aantal deelnemers is bereikt. Stadswerk behoudt zich het recht voor de bijeenkomst bij onvoldoende deelname af te zeggen. U krijgt tijdig bericht hierover.

Is voor de afhandeling van facturen een order- of referentienummer verplicht? Vul deze dan bij opmerking/referentie in op het deelnameformulier. Indien Stadswerk door ontbreken van deze gegevens de factuur opnieuw moet opmaken, wordt een bedrag van €35,- administratiekosten in rekening gebracht.

Privacy Statement

Uw deelname zal worden geregistreerd via een presentielijst. Deze lijst zal op locatie klaar liggen voor paraaf van aanwezigheid. De lijst zal niet worden verspreid aan de andere deelnemers. Klik op de bovenstaande link voor de aangepast privacy statement i.v.m. de AVG (25-5-2018)

Bij deelname gaat u akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke.

Cookie-instellingen