Dit nummer

Stadswerk Magazine 6 - 2019

Hitte en droogte

De meeste mensen houden van warm, zomers weer en dat is goed te begrijpen. Maar de negatieve gevolgen hiervan doen zich steeds sterker gelden. Het kan schadelijk zijn voor de natuur, voor de volksgezondheid, de arbeidsproductiviteit leidt eronder, maar ook bijvoorbeeld de funderingen van bouwwerken kunnen beschadigd raken door droogte. En misschien staat niet iedereen erbij stil, maar de kwaliteit van het drinkwater is in het geding als de temperatuur in de leidingen de 25 graden Celsius overschrijdt. Gecombineerd met antropogene factoren, zoals de hitte-uitstraling van transformatorhuisjes, wordt die kritische grens in de zomer steeds vaker overschreden.

Dit alles vraagt om speciale aandacht en actie. En dat is precies wat we zien in de vakwereld. Er zijn bijvoorbeeld kaarten ontwikkeld die de afstand tot koele plekken weergeven. Het Team Samen Klimaatbestendig verzamelt goede ideeën uit de praktijk om verstandig om te gaan met droogte. En de drinkwaterbranche komt met voorstellen om straten zo in te richten dat de waterleidingen koel genoeg blijven.

We hopen dat we met dit themanummer hitte en droogte nog prominenter op de agenda zetten. En misschien krijgt u zelf al lezend, al dan niet in de blakerende zon, interessante ideeën. Klopt u dan vooral aan bij onze vereniging, want goede ideeën delen met de vakwereld, dat is waar we voor zijn!

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 6, 2019: 9 juli 2019

Afstand-tot-koelte-kaart voor Nijmegen. (beeld: Gemeente Nijmegen)