Dit nummer

Stadswerk Magazine 9 - 2019

Arbeidsmarkt, jongeren en vakkennis

We zien op dit moment grote veranderingen in het mobiliteitsgedrag; die hebben grote gevolgen voor de inrichting en het beheer van onze ruimte. De auto doet, in geëlektrificeerde vorm, een stap terug ten faveure van openbaar vervoer, fiets, voetgangers en innovatieve voertuigen, vooral in stedelijke gebieden. Dat zien we steeds meer terug in het straatbeeld: rijbanen en parkeerplaatsen worden teruggeschroefd, stations worden 'overstapmachines', het fietsnetwerk wordt uitgebreid en er komen steeds meer parkeerplekken voor fietsen bij op drukbezochte plekken.

Voor professionals in de openbare ruimte betekent dit volop werk aan de winkel. Over uitdagingen hadden we toch al niet te klagen met thema's als klimaatadaptatie en energietransitie; daar komt dit nog bovenop. Het goede nieuws is dat deze opgaven zich goed laten combineren. Maar daar zijn wel slimme oplossingen en integraal denken voor nodig. We snakken als vakgemeenschap naar goede voorbeelden en praktijken, en gelukkig zijn die er. Zo zet Amsterdam vaart achter de Agenda Autoluwe Binnenstad, die concrete maatregelen en doelstellingen bevat. Daarnaast zien we dat ontwerpers scherp nadenken over de vraag waar een fietsenstalling op een bepaalde plek aan moet voldoen. En kennisplatform CROW heeft het Fietsberaad bijeen geroepen om met nieuwe ontwerpregels voor fietspaden te komen, want het verkeer wordt daar snel drukker en diverser.

Onder de noemer 'duurzame mobiliteit' belichten we in dit nummer van Stadswerk magazine enkele aansprekende praktijken en verliezen we tegelijkertijd niet het grotere plaatje uit het oog. Want de 'mobiliteitsreis' die we momenteel doormaken, moet uiteindelijk wel op de bedoelde bestemming aankomen: prettige openbare ruimte die optimaal is ingericht op de wensen en eisen van de toekomst. Reist u met ons mee?

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 9, 2019: 12 november 2019

(foto: Michiel G.J. Smit)