Dit nummer

Stadswerk Magazine 9 - 2018

Schone openbare ruimte

Vervuiling in de openbare ruimte is al jaren een van de grootste ergernissen van bewoners. Als professionals willen we tevreden bewoners dus we pakken de vervuiling graag aan. Maar hoe? Op het eerste gezicht zou je misschien zeggen 'gewoon schoonmaken'. En toch is dat te simpel gedacht, want er kunnen allerlei redenen zijn waardoor het telkens opnieuw vervuilt, ongeacht hoe intensief je schoonmaakt - een klassiek geval van dweilen met de kraan open.

In dit themanummer van Stadswerk magazine laten we zien hoe je openbare ruimte op een doordachte manier schoner kunt krijgen en houden. Zo zien we in Zoetermeer dat het uitgekiend plaatsen van vuilnisbakken met gescheiden inzameling op 'snoeproutes' tussen scholen en winkels effect sorteert. Ook verliezen we de subjectieve component niet uit het oog. Sturen op de beleving van properheid door de gebruikers van de openbare ruimte blijkt effectiever dan alleen sturen op objectieve kenmerken van 'schoon'. Dat laten Kees Keizer en Peter van Welsem in hun artikel goed zien. Het gaat ons tenslotte om tevreden bewoners, schone openbare ruimte is daar slechts een middel toe.

Schone openbare ruimte is een typisch voorbeeld van een verschijnsel dat op het eerste gezicht simpel is om aan te pakken, maar waar bij nadere beschouwing veel over moet worden geanalyseerd, gefilosofeerd, gepraat en afgestemd. U leest erover in Stadswerk magazine

 

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 9, 2018: 13 november 2018

Voor de deur op zaterdagmiddag (foto: Michiel G.J. Smit)