Dit nummer

Stadswerk Magazine 03 - 2021

Waardevol groen

Als vereniging weten wij natuurlijk al lang hoe belangrijk groen is in onze steden en dorpen. We hebben het tij mee, want we zien dat deze benadering van 'groen als baat' terrein wint. Bij professionals, maar zeker ook bij bewoners.

In en rond Haaren, Noord-Brabant, passen bewoners zelfs guerrillatactieken toe: gewoon zelf bomen planten op openbare grond, zonder eerst de ambtelijke molen in te gaan. Dat levert soms een pittig gesprek met de wethouder op, wat uiteindelijk tot wederzijds begrip en bundeling van krachten leidt. Maar niet altijd; soms vinden gemeenten het moeilijk de controle los te laten. En het staat op gespannen voet met normen en systematieken, die er natuurlijk niet voor niets zijn, maar snelle actie tegen geringe kosten wel in de weg staan. Iets om over na te denken.

We laten in dit themanummer echter ook professionele standaarden niet onbesproken. Zoals de Stadswerk ‘Gedragscode soortbescherming gemeenten’ die eind vorig jaar een officiële status kreeg. Organisaties die in de openbare ruimte werken, krijgen vrijstelling van verboden als ze met de code kunnen aantonen dat ze zorgvuldig en natuurinclusief handelen. Het is gelijk Omgevingswet-proof gemaakt, zodat het voor langere tijd mee kan.

Nu het belang van groen door zovelen wordt onderkend en tot actie leidt, is het zaak om deze krachten te bundelen. Dat dat niet altijd in een keer goed gaat is logisch. Zolang we maar niet uit het oog verliezen waar het ons allemaal om gaat: een aangename, groene omgeving die is toegerust op de opgaven van de toekomst.

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 03, 2021: 6 april 2021

Veiligheid thema afb.
(bron: Hieke Pars)

 

Cookie-instellingen