Dit nummer

Stadswerk Magazine 01 - 2020

Druk op de openbare ruimte

Drukte is van alle tijden - stelt u zich maar eens een goed bezochte jaarmarkt in de middeleeuwen voor - maar nu wordt het steeds meer als knellend ervaren en niet zonder reden. Niet voor niets werd dit thema door onze actieve leden aangedragen als een van de meest belangwekkende onderwerpen van het moment.

We zien dat bijvoorbeeld terug in de ondergrond. Met grote opgaven als de verdere digitalisering en energietransitie moet er veel worden gegraven. En het is al zo druk in de eerste anderhalve meter van de ondergrond. Ordening van de ondergrond is jarenlang verwaarloosd met een moeilijk te ontwarren spaghetti van kabels en leidingen tot gevolg. Hoog tijd voor een nieuwe, toekomstbestendige ordening van de ondergrond dus.

Ook boven de grond zien we de druk toenemen. Het wordt letterlijk drukker op straat met bijvoorbeeld het toenemende aantal fietsers in de stad en evenementen. Maar denk ook aan klimaatadaptatie, het aantal laadpalen en de opwekking van duurzame energie die om ruimte schreeuwen. Om dat in goede banen te leiden - geen ongelukken en als het even kan een prettige verblijfservaring - is een gedegen voorbereiding nodig. Zogeheten crowdsimulaties in 3D, waarbij menselijk groepsgedrag in de algoritmen is verwerkt, kunnen daarbij goed van pas komen. En ook slimme verkeerslichten, die sensordata uit camera’s, radars en telefoons gebruiken, kunnen ons enorm helpen om de (verkeers)drukte te beteugelen.

We hopen met dit alles een nieuw en belangwekkend thema op de kaart te zetten. Want we vermoeden dat druk op de openbare ruimte steeds bepalender gaat worden bij de keuzes die we voor de openbare ruimte maken. Veel leesplezier!

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 01, 2020: 3 februari 2020

 

Crowdsimulatie voor Hoek van Holland strand. (beeld: Movares)