Dit nummer

Stadswerk Magazine 2 - 2019

Groen is goud

Het lukt steeds beter om groen de plek te geven die het verdient in het stedelijk gebied én in de hoofden van professionals in de openbare ruimte. De bijdrage die groen kan leveren aan onder meer gezondheid, leefbaarheid en klimaatbestendigheid wordt door iedereen erkend, en ook steeds meer herkend bij inrichting en beheer van plekken.

Met de erkenning van en waardering voor groen komen vanzelf ook de vragen op. Want nu we zien hoe groot de bijdrage van groen kán zijn, willen we ook preciezer weten hoe we die potentiële waarde kunnen verzilveren. In dit themanummer van Stadswerk magazine verkennen we de mogelijkheden. Zo legt René van de Velde, die verbonden is aan de Fellowship Urban Forestry van de TU Delft, uit hoe groen optimaal hittestress in de bebouwde omgeving kan tegengaan.

Daarnaast laten we zien hoe je vruchtgebruik in de openbare ruimte kunt faciliteren en welke kwesties je daarbij tegenkomt, bijvoorbeeld rond de spanning tussen vrije toegankelijkheid en maximale oogst. En de gemeente Amsterdam laat zien dat ook het groen dat vrijkomt bij beheer geen afval is maar grondstof die 'geoogst' kan worden door het te composteren, vergisten, raffineren of her te gebruiken.

Met dit themanummer willen we graag laten zien dat groen waardevol is en dat het nog waardevoller kan worden door het uitgekiend toe te passen.

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 2, 2019: 5 maart 2019

Beheerders van een boomgaard in Culemborg. (foto: Noël van Dooren, Hogeschool Van Hall Larenstein)