Dit nummer

Stadswerk Magazine 02 - 2020

Klimaatadaptatie

We moeten volop aan de bak om de gevolgen van klimaatverandering in goede banen te leiden. Hittestress, droogte, stortbuien - op allerlei manieren zet het veranderende klimaat de kwaliteit van onze leefomgeving onder druk. We hebben inmiddels een stevige praktijk ontwikkeld rond dit thema en de nodige inzichten opgedaan. Een van die inzichten is dat een sectorale, eendimensionale aanpak niet werkt. Het oprichten van een gemeentelijke afdeling Klimaatadaptatie is niet zinvol. Het moet organisatiebreed worden opgepakt, vrijwel iedere ingreep moet worden getoetst op klimaatbestendigheid.

Maar zelfs dat is niet genoeg. Een gemeente, waterschap of andere partij kan het simpelweg niet alleen. Samenwerking met burgers en andere partijen is geen keuze maar een noodzaak. Gelukkig is er in dit land een lange traditie van samenwerking en ook rond klimaatadaptatie zie je hier mooie voorbeelden van. Zo hebben in Rotterdam de gemeente en woningcorporatie Rotterdam Woonstad de handen ineengeslagen om de Staringbuurt klimaatbestendig te maken, met klinkend resultaat. In Nieuwdorp (gemeente Borsele) hebben bewoners van de Prinses Margrietstraat de eerste aanzet gegeven, dat is vervolgens met verve opgepakt door de gemeente en nu ligt er een plan dat klaar is om uitgevoerd te worden. En in Amersfoort worden bewoners actief betrokken door ze zelf metingen te laten doen en de resultaten gezamenlijk te interpreteren.

Brede samenwerking betekent ook dat de baten verder gaan dan klimaatadaptatie alleen. Het betekent vaak een algehele impuls voor de leefbaarheid, een groenere omgeving en meer sociale cohesie in de buurt. Dat klinkt ons als vereniging als muziek in de oren, want dat is waar wij ook voor staan: synergie halen uit samenwerking. We presenteren dan ook graag dit themanummer Klimaatadaptatie en nodigen u uit om succesvolle initiatieven met ons te blijven delen, zodat wij kunnen helpen om ze verder te verspreiden in de vakwereld.

 

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 02, 2020: 3 maart2020

 

Een 'thermal walk': samen proefondervindelijk hitte in kaart te brengen. (beeld: Hogeschool van Amsterdam)
Cookie settings