Dit nummer

Stadswerk Magazine 10 - 2018

Oefenen met de Omgevingswet

In de Omgevingswet worden 26 wetten, 117 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) en circa 120 ministeriële regelingen samengevoegd in één wet met vier AMvB’s en zo’n tien ministeriële regelingen. Daarmee zal de wet het maken van ruimtelijke en 'trans-sectorale' afwegingen een stuk transparanter en overzichtelijker maken. Maar er is meer aan de hand. De wet voorziet ook in meer lokale afwegingsruimte en een actievere inbreng van burgers en bedrijven. Zij worden aangemoedigd eerst met elkaar te overleggen voordat met de wettelijke procedures wordt gestart.

Bij dit alles speelt digitalisering een sleutelrol. Transparantie en actieve deelname zijn alleen mogelijk als iedereen in gelijke mate toegang heeft tot gegevens. Plannen hoeven dan niet meer op het gemeentehuis te worden ingezien, maar vanachter de eigen computer, met achtergrondgegevens en altijd de juiste versie. Onder meer met het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden hiervoor de omstandigheden geschapen.

Bij diverse gemeenten wordt al stevig geoefend met de wet en alles wat erbij komt kijken. We laten in dit nummer ervaringen uit onder meer Nijmegen en Deventer zien. De laatste gemeente zet vol in op 'datagedreven' sturing en heeft zelfs een 'datajunkie' aangenomen om een robuust 'datapakhuis' te ontwerpen. Het zijn ervaringen die voor u als professional ongetwijfeld interessant zijn om kennis van te nemen. 

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 10, 2018: 11 december 2018

'Dataworkshop' bij de gemeente Deventer, mede in het kader van de Omgevingswet. 
(foto: Coco Ribbens, gemeente Deventer)