Dit nummer

Stadswerk Magazine 04 - 2020

Gezonde openbare ruimte

Toen de redactie van Stadswerk magazine bedacht om een themanummer Gezondheid uit te brengen, was er van een coronacrisis nog geen sprake. Gezondheid in de openbare ruimte was al een belangrijk thema vol dynamiek; door de coronacrisis is daar een bijzondere dimensie bijgekomen. De openbare ruimte is een belangrijke ontmoetingsplek, een basisbehoefte; hoe geven we dat handen en voeten in de 'anderhalvemetersamenleving'? Onze parken, recreatiegebieden en andere open plekken vervullen hierbij een onmisbare rol.

Hoezeer de huidige crisis ons leven momenteel ook domineert, laten we gezondheid op langere termijn en in breder verband niet uit het oog verliezen. En ook daar levert groen en ruimte voor ontspanning en ontmoeting een grote bijdrage aan. Diverse onderzoeken laten hier geen twijfel over bestaan. Het werkt in directe zin door schone lucht en minder luchtwegaandoeningen. Maar de indirecte effecten zijn minstens zo belangrijk. Ruimte die uitnodigt tot bewegen en ander gezond gedrag maakt mensen gezonder; in fysiek opzicht, maar ook psychisch en sociaal.

Voor professionals in de openbare ruimte bieden deze inzichten heel wat aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. Zo zijn er in tal van gemeenten, waaronder Amsterdam en Nijmegen, 'beweegroutes' opgezet. Deze routes, die individueel of met groepen kunnen worden afgelegd, geven oefeningen, vaak met behulp van een app, waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van bestaande elementen zoals bankjes. Het is dus eenvoudig en tegen geringe kosten op te zetten.

Eigenlijk zie je overal in Nederland initiatieven in de openbare ruimte waarbij gezondheid het verbindende thema is. Op Texel, waar nieuwbouwwijk De Tuunen speciale aandacht is voor gemeenschappelijk groen met het oog op gezondheid. Of in Delft, waar een gezondheidsvisie wordt ontwikkeld met veel inbreng van burgers. Of in Brabant, waar veehouders en omwonenden met een app de gezondheidsbeleving monitoren. De lijst met gezondheidsinitiatieven in de openbare ruimte is schier eindeloos. En gelukkig maar, want een goede gezondheid is ons belangrijkste bezit

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 04, 2020: 15 mei 2020

 

(foto: foto: KWIEK beweegroute/Willem Kuipers)
Cookie settings