Dit nummer

Stadswerk Magazine 4 - 2019

Connectiviteit: in verbinding staan met elkaar

Connectiviteit kwam als belangrijk thema naar voren bij een uitgebreide rondgang langs de vak- en regiogroepen van Vereniging Stadswerk. Het is in de kern 'in verbinding staan met elkaar'. Hoe die verbindingen worden gelegd, blijkt zich op allerlei manieren te manifesteren. Nieuwe technieken spelen bijvoorbeeld een sleutelrol: doordat informatie steeds beter uitwisselbaar wordt, kunnen we systemen en mensen steeds beter met elkaar laten 'praten'. Het gaat dan bijvoorbeeld over gestandaardiseerde en centraal opgeslagen gegevens, wat uitwisseling een stuk eenvoudiger en sneller maakt. De WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) die sinds 1 juli 2018 van kracht is en stapsgewijs wordt geïmplementeerd, is daar een goed voorbeeld van.

Ook de uitrol van het 5G-netwerk dat de komende jaren zal plaatsvinden, is uiterst relevant voor het thema connectiviteit. Voor ontwikkelingen als zelfrijdende auto's en het Internet of Things (IoT) is 5G een basisvoorwaarde, maar het doordacht en verantwoord plaatsen van talloze kleine antennes ('small cells') is op dit moment een echte breinbreker, zo is te lezen in een artikel van het Antennebureau.

En laten we vooral de menselijke kant van connectiviteit niet vergeten. Dat laat ons nieuwe Stadswerk-lid Vlissingen goed zien. Door mensen van groen, blauw (water en riolering) en grijs (wegen) op één kamer te zetten, weet iedereen goed van elkaar waar hij of zij mee bezig is. Door deze connectiviteit in GIS-kaarten te vatten, ontstaat ook voor de buitenwacht een samenhangend beeld, wat leidt tot beter en efficiënter werken in de openbare ruimte met minder overlast.

We hopen met dit nummer een nieuw, spannend en relevant thema op de kaart te zetten. Ons magazine én Vereniging Stadswerk gaan er later dit jaar nog op verschillende manieren aandacht aan besteden!

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 4, 2019: 7 mei 2019

Een 'small cell' op Strijp-S in Eindhoven. Van dit type antenne zullen er vanwege de komst van het 5G-netwerk op wat langere termijn meer bijkomen. (foto: Antennebureau, Agentschap Telecom)