Dit nummer

Stadswerk Magazine 06 - 2020

Mobiliteit - van snelheid naar leefbaarheid

Op steeds meer plekken, met name in binnensteden, maakt de auto plaats voor andere vervoersmodaliteiten omwille van leefbaarheid. Daar komt bij dat de alternatieven steeds beter worden. De frequentie van treinen en aanvullend vervoer is sterk toegenomen en met de doorbraak van de elektrische fiets zijn ook verplaatsingen op stadsgewestelijke schaal goed mogelijk.

Voor professionals in de openbare ruimte betekent dit alles werk aan de winkel. Wegen zijn voor het grootste deel, zo'n 75 procent, ingericht voor de auto. Met het toenemende aandeel van andere modaliteiten is dat niet langer gerechtvaardigd. En dus zien we bredere fietspaden, mooiere fiets- en wandelroutes, fietsstraten, fietsparkeervoorzieningen en nieuwe HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervooer) verbindingen in hoog tempo verschijnen. Dat biedt tevens kansen om straten te vergroenen en meer in te richten voor opgaven als klimaatadaptatie en energietransitie.

In dit nummer ziet u dit soort initiatieven voorbij komen, deels gerealiseerd, deels conceptueel. Dat levert naar wij hopen inspiratie op waarmee ook u aan de slag kunt. Laten we er samen een positieve opgave van maken. Niet: we gaan de auto wegpesten, maar: de nieuwe tijd biedt ons een gouden kans om de leefbaarheid in steden en dorpen omhoog te stuwen.

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 06, 2020: 14 juli 2020

(bron: College van Rijksadviseurs)
Cookie settings