Dit nummer

Stadswerk Magazine 10 - 2020

Veiligheid als fundament van de openbare ruimte

Veiligheid is in de kern een gevoel dat zich niet in de fysieke wereld bevindt. Maar wat is het belangrijk en bepalend voor onze fysieke leefomgeving! Het staat stevig in de fundamenten van de piramide van Maslov: zonder veiligheid komen onze 'hogere waarden', zoals sociale contacten en zelfontplooiing, niet goed uit de verf. Een biertje pakken op het terras met vrienden? Dat is ineens niet meer zo gezellig als het niet veilig is. Een reis met de auto voor familiebezoek? Als de verkeersveiligheid niet op orde is, laten we het liever achterwege.

De coronapandemie wijst ons er met harde hand op dat ons hele leven ontregeld raakt als we ons niet veilig over straat kunnen begeven. In dit themanummer Veiligheid van Stadswerk magazine laten we zien hoe een professional uit de evenementenwereld, die dit voorjaar praktisch brodeloos raakte, gemeenten helpt om coronaproof concepten op straat uit te rollen. Eindhoven en Alkmaar zijn enthousiast, andere gemeenten volgen in hoog tempo.

We nemen in dit nummer ook het naleven van regels onder de loep, met of zonder corona. Er gaat veel psychologie achter schuil; daar slim mee omgaan, bepaalt voor een belangrijk deel of regels worden nageleefd. Een voorbeeld: een verbodsbord werkt niet als het verbod in hoge mate wordt genegeerd; het kan zelfs extra overtredingen in de hand werken, zo blijkt uit gedragspsychologisch onderzoek.

En laten we niet vergeten dat we met een handvol professionals niet de veiligheid voor ruim 17 miljoen mensen kunnen regelen. Medewerking van burgers is onmisbaar. Een initiatief als WhatsApp BuurtPreventie is daarom zeer toe te juichen. De stichting die erachter zit, heeft de begeleiding onlangs met nieuw elan opgepakt. Er zijn acties opgezet om voor de juiste houding onder de deelnemers te zorgen - geen cowboygedrag - en de samenwerking met onder meer gemeenten wordt geïntensiveerd.

Met al deze inspanningen en concepten helpen we de openbare ruimte nog veiliger te maken. Daarmee kunnen we al die nuttige, mooie en interessante activiteiten die de openbare ruimte herbergt van een veilig fundament voorzien.

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 10, 2020: 15 december 2020

Veiligheid thema afb.
(foto: Event Safety Institute)
Cookie-instellingen