Algemene Voorwaarden

Het lidmaatschap van de ledenrechtspersonen (overheidsinstanties, gemeenten en niet-overheidsinstanties, bedrijven) en van de ledennatuurlijke personen (individuele leden) wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 

Opzegging van het lidmaatschap  (overheidsinstanties, gemeenten en niet-overheidsinstanties, bedrijven) door een ledenrechtspersoon kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin wordt opgezegd.
Indien een opzegging niet voor 1 november is ontvangen, loopt het lidmaatschap nog twee jaar door tot het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van opzegging.

Opzegging van het lidmaatschap door het individuele lid kan slechts schriftelijk geschieden. Indien een opzegging niet voor 1 november is ontvangen, loopt het lidmaatschap nog één jaar door te het einde van het volgende kalenderjaar.
 
U kunt zich het hele jaar inschrijven. De contributie wordt naar rato gefactureerd. Inschrijvingen na 1 november betalen voor het restant van dat jaar geen contributie meer; pas vanaf het volgende jaar wordt dan de contributie geheven.
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Uw privacy

Vereniging Stadswerk Nederland legt persoonsgegevens van haar leden vast. Deze worden door ons verwerkt om u te informeren over onze activiteiten en publicaties. Als u verder geen prijs stelt op het toezenden van informatie, dan kunt u dit schriftelijk melden bij: Vereniging Stadswerk Nederland, t.a.v. afd. Ledenadministratie, Postbus 416, 6710 BK Ede.

Uw privacy
Stadswerk is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Clickgedrag
Op de website van Stadswerk worden ook algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Stadswerk en andere websites
Op de site van Stadswerk treft u een aantal links aan naar andere websites. Stadswerk kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Vereniging Stadswerk Nederland, t.a.v. Accountmanagment, Postbus 416, 6710 BK Ede.