Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting: een update

05-02-2019 465 keer bekeken 1 reacties

In 2018 hebben we overleg gevoerd met RVO over de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting. In dit overleg zijn ook de provincies betrokken en gesprekken gevoerd met gemeenten die een eigen gedragscode hanteren. In dit artikel staat de verdere procedure beschreven.

Zo compact mogelijk
Inmiddels zijn alle op- en aanmerkingen verwerkt en hebben we vrijdag 11 januari jl. en laatste concept aan RVO voorgelegd. Op verzoek van RVO zal gedurende dit proces onze gedragscode Bestendig beheer en onderhoud in het voorliggende concept worden geïntegreerd zodat ook dit onderdeel gelijktijdig kan worden goedgekeurd. De bedoeling is dat de gedragscode zo compact mogelijk blijft en vooral beschrijft wat er moet worden gedaan. De werkwijze (het ‘hoe’) wordt uitgewerkt in een afzonderlijke handleiding/leidraad. 

Hoe verder?
Het verdere proces is nu – onder voorbehoud - als volgt:

-        Reageren op versie 11 januari 2019 door RVO, provincies en klankbordgroep tot begin februari.

-        In die periode wordt ook bestendig beheer geïntegreerd in de gedragscode ROI.

-        RVO stelt een Nota van Aanbeveling op.

-        Overleg met RVO en provincies (week 10 of 11).

-        Optioneel: overleg Klankbordgroep (afhankelijk van de aard van de reacties).

-        Verwerken Nota van Aanbeveling en reacties klankbordgroep door Stadswerk in maart.

-        In april indienen gedragscode voor formele besluitvorming (uitslag wellicht in september).

-        Voorlichting najaar 2019.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Gedragscode? Mailt of belt u dan met Anneloes Voorberg: 0318-692721.

1  reacties

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Huismus Bescherming Nederland 24-02-19 om 13:40

Ik wil graag ten behoeve van de Huismus een zienswijze geven op deze gedragscode.
Daarvoor had een van ons zich jaren geleden al bij u gemeld, maar behalve de belofte contact op te nemen is er niets meer vernomen.
Graag informatie tot wanneer Huismus Bescherming Nederland alsnog een zienswijze kan indienen op uw gedragscode met reusachtige impact op de functionele leefomgeving van de Huismus. De leefomgeving dus die een nestplaats bruikbaar maakt als nestplaats, en die dus 100% bepalend is voor het broedsucces van de Huismus, en daarmee voor de lokale staat van instandhouding, met als gevolg dat ook de landelijke staat van instandhouding daarvan de gevolgen ondervind.
Ik hoor graag deze keer alsnog van u tot wanneer wij ten behoeve van de huismus een zienswijze kunnen indienen.
Met vriendelijke groet,

EF Karman
voorzitter
Huismus Bescherming Nederland
Stichting Witte Mus