Duurzame aanpak Malderburchtstraat

05-02-2019 351 keer bekeken 0 reacties

Aannemingsmaatschappij Van Gelder en gemeente Nijmegen gaan de Malderburchtstraat opnieuw inrichten. Bij de aanbesteding van het werk, via Rapid Circular Contracting, staan circulariteit en duurzaamheid voorop. De duurzame en circulaire straat moet, na inrichting, een voorbeeld voor Nijmegen zijn.

Circulariteit en duurzaamheid staan hoog op de agenda’s van zowel de gemeente Nijmegen als Van Gelder.  

Samenwerkingsvermogen benutten
Kenmerkend aan RCC is dat er niet vanuit een vooraf uitgewerkt plan een uitvraag wordt gedaan, maar dat partijen wordt gevraagd hun visie en ambitie op het project weer te geven. Innovatiekracht, samenwerkingsvermogen en ervaring met circulaire economie krijgen de ruimte in de uitwerking van de werkzaamheden. Van Gelder heeft advies- en ingenieursbureau Tauw en klimaatexpert en weervrouw Margot Ribberink gevraagd om als partners deel te nemen aan het team om samen de bijzondere uitvraag op te pakken. Als ambassadeur van Operatie Steenbreek Nijmegen is Margot Ribberink regelmatig in de wijk om de bewoners te stimuleren en te helpen hun tuinen te vergroenen.

Pilot
Voor de gemeente is de Malderburchtstraat een pilot. Er is gebruik gemaakt van een ‘ambitieweb’. Hierdoor is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelen, zoals een mogelijke rotonde op een aangrenzende weg en het effect van de schaduw van nieuwe bomen op zonnepanelen. Bewoners dachten actief mee. De bedoeling is om in de toekomst op veel meer locaties werkzaamheden in de openbare ruimte duurzaam en circulair uit te voeren. De gemeente Nijmegen heeft het project gegund aan Van Gelder. Gezamenlijk gaan zij het al eerder gestarte participatietraject vertalen in een duurzame, sociale en veilig ingerichte Malderburchtstraat. Samen met de betrokken stakeholders wordt er op gekoerst om eind 2019 de inrichting afgerond te hebben.

Meer informatie?
Meer informatie over dit project krijgt u bij Pauline Bisschop 06-83282822. Meer weten over wat Stadswerk allemaal doet rondom circulaire economie? U leest het hier.

 

0  reacties

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...