Smart Cities

Miriam Weber (senior onderzoeker volksgezondheid en co-creatie wijken, gemeente Utrecht) voor Flo, het eerste persoonlijke en 'slimme' verkeerslicht voor fietsers ter wereld. 

Nieuwe technologieën bieden kansen om de leefomgeving aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder te maken en efficiënt en effectief te beheren. Maar met alleen technologie zijn we er niet. Slimme inwoners, ondernemers, organisaties en overheden maken samen Smart cities! Stadswerk werkt samen met u aan het ontdekken en benutten van deze kansen.

Stadswerkmagazine
In Stadswerkmagazine publiceren we regelmatig artikelen op dit thema. Een selectie van recente artikelen leest u hier terug. In nummer 6 (juli 2017) staan Smart Cities centraal. Met relevante inhoudelijke artikelen, prikkelende meningen en interessante reportages willen we bijdragen aan de kennisopbouw en –uitwisseling rondom dit thema.  

Meer weten?
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag of bijdrage, neem dan contact op met Stadswerk via Anneloes Voorberg, anneloes.voorberg@stadswerk.nl of 0318-692721.