Overheidsparticipatie

Micha Giltay (accountmanager openbaar beheer, gemeente Nieuwegein) met bewoners op het Pleintje Landmansweide, dat gemeente en bewoners gezamenlijk beheren.  

Micha Giltay (accountmanager Openbaar Domein, gemeente Nieuwegein) met bewoners op het Pleintje Landmansweide, dat gemeente en bewoners samen beheren.

Burgerinitiatief en de fysieke leefomgeving gaan van oudsher goed samen. Hoeveel zelfwerkzaamheid en energie is er al niet losgemaakt met bijvoorbeeld de (her) inrichting van speeltuintjes en woonerven? Bij Stadswerk leert u van elkaar hoe burgerparticipatie zich steeds meer ontwikkelt richting overheidsparticipatie.

Gemeenten en uitvoerders krijgen steeds meer te maken met actieve burgers die mee willen denken en doen om de fysieke leefomgeving in te richten en te onderhouden. De traditionele verhouding tussen opdrachtgever (gemeente), opdrachtnemer (uitvoerder) en burger verandert en is niet meer zo overzichtelijk. Stadswerk en NVRD werken op dit thema nauw samen. Het gaat dan met name over de betekenis van de veranderende rol van burgers bij het beheer van de openbare ruimte voor uitvoerende partijen.

Projecten
In 2015 en 2016 hebben we samen werkbezoeken georganiseerd onder de noemer ‘Nieuw eigenaarschap in de openbare ruimte’. We zijn geweest in Eindhoven, Nieuwegein, Leeuwarden, Venlo, ‘s-Hertogenbosch en Rhoon.

Stadswerkmagazine
In Stadswerkmagazine publiceren we regelmatig artikelen op dit thema. Hier vindt u een selectie van de artikelen over overheidsparticipatie uit Stadswerkmagazine terug. Daarnaast verscheen september 2016 een special over Burgerparticipatie, met onder andere een artikel met de top 5-tips aan gemeenten naar aanleiding van de werkbezoeken ‘Nieuw eigenaarschap in de Openbare Ruimte’. U kunt de special hier digitaal inkijken.

Onderzoek
Vier studenten van Saxion Hogeschool Deventer hebben begin 2016 onderzoek gedaan naar een aantal cases rond burgerparticipatie bij het beheer van de openbare ruimte. Dit in opdracht van Stadswerk, NVRD, VHG en GemeenteSchoon. Zij hebben in hun onderzoek een vergelijking gemaakt met de Engelse situatie, waarbij opviel dat men in Engeland al verder is met burgerparticipatie dan in Nederland. Het onderzoek is hier te downloaden.

Meer weten?
Wilt u meer informatie of heeft u een vraag of bijdrage, neem dan contact op met Stadswerk via Anneloes Voorberg, anneloes.voorberg@stadswerk.nl of 0318-692721.