Dit nummer

Stadswerk Magazine 08 - 2017

Themanummer Mobiliteit

Mobiliteit en leefbaarheid, het is altijd al een lastige combinatie geweest. Plekken hebben geen nut als ze niet bereikbaar zijn, maar diezelfde bereikbaarheid kan op gespannen voet staan met leefbaarheid. Met name (vracht)auto's nemen veel ruimte in beslag, maken geluid, tasten de luchtkwaliteit aan en zorgen voor onveilige situaties. Maar ze zijn ook heel handig!

 

Gemeenten die mobiliteit en leefbaarheid op een verstandige manier op elkaar willen afstemmen, hebben een breed palet aan keuzemogelijkheden. Ze kunnen centra van steden en dorpen autoluw maken, gebruik van de fiets en de benenwagen stimuleren en gebruik maken van innovaties op het gebied van mobiliteit. Die zijn er gelukkig volop, met stillere en schonere voertuigen, deelconcepten, verbeterde informatievoorziening, slimme stoplichten, noem maar op. Die innovaties stuiten vaak wel op weerstand, er is bestuurlijke lef voor nodig om ze door te voeren. Vaak blijkt dat die weerstand er vooral tijdens de overgangsfase is, bijvoorbeeld van middenstanders die bang zijn dat de klandizie achteruit gaat als de parkeerruimte voor auto's wordt ingeperkt. Na invoering blijkt steevast dat niemand weer terug wil naar de oude situatie - 'the pain is in the change, not in the outcome'.

 

Behalve ingrepen in de mobiliteit, kunnen overheden ook ruimtelijke ordening inzetten om plekken bereikbaar te maken met inachtneming van de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door op centrale plekken veel voorzieningen te concentreren en voor hoge bouwdichtheden te zorgen. Met dezelfde reis kunnen dan meer bestemmingen worden bereikt. Mobiliteit is een middel, goede bereikbaarheid is het doel en dat kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Met dit themanummer willen we laten zien wat er aan innovatieve mogelijkheden ligt en hoe die in te zetten.

 

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 08, 2017: 10 oktober 2017

 

(foto: Michiel G.J. Smit)