Dit nummer

Stadswerk Magazine 2 - 2018

Themanummer Waardevol groen

Groen wordt door bijna iedereen gewaardeerd. Zeker in stedelijke gebieden zorgt het voor ontspanning, gezonde lucht, klimaatbestendigheid en waardestijging van vastgoed. Met zoveel 'vrienden' zou het niet moeilijk moeten zijn om fors te investeren in groen. Maar dat blijkt nog lastig. Groen staat op de gemeentebegroting als een kostenpost en is daarmee bij bezuinigingen een voor de hand liggend doelwit.

 

Als we beter aantonen hoe waardevol en veelzijdig de bijdrage van groen is, wordt er minder snel op bezuinigd en neemt de investeringsbereidheid zelfs toe. De laatste jaren zijn interessante initiatieven ontstaan om dat voor elkaar te krijgen. In dit nummer van Stadswerk magazine belichten we er een aantal. Zo is er het model TEEB-stad (the Economics of Ecosystems and Biodiversity), dat met spreadsheets en euro's de toegevoegde waarde van groen areaal in beeld brengt en daarmee aansluit op de denkwereld van veel beleidsmakers. 

 

Stadswerk en branchevereniging VHG hebben daarnaast samen het initiatief genomen om i-Tree USA, een open source softwarepakket, toepasbaar te maken voor de Nederlandse praktijk. Zestien gemeenten werken momenteel samen met boomadviesbureaus, Wageningen universiteit en Hogeschool Van Hall Larenstein in lokale pilots aan i-Tree NL. 

 

Belangrijk is ook het OOGSt-fonds (Ontwikkeling Onderzoek Groen in de Stad). De laatste jaren was door bezuinigingen de kennisvorming over stedelijk groen op een laag pitje komen te staan. Met dit door Vereniging Stadswerk beheerde fonds, dat wordt gevoed uit vrijwillige afdrachten van gemeenten en bedrijven, wordt een nieuwe impuls gegeven aan onderzoek naar ziekten en plagen en klimaatbestendig groen sortiment.

 

Vereniging Stadswerk Nederland is een warm pleitbezorger van groene investeringen en het aantonen van de waarde ervan. Dit themanummer is daaraan een bijdrage.

 

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 2, 2018: 6 maart 2018

 

Het Westbroekpark in Den Haag. (foto: Jurjen Drenth)