Dit nummer

Stadswerk Magazine 7 - 2018

Openbare ruimte als manusje-van-alles

Straten, pleinen, parken, buitengebied - de openbare ruimte kent een groot aantal vaste elementen die al eeuwenlang worden toegepast. Door de vaste naamgeving lijkt het alsof er niets is veranderd maar niets is minder waar. Openbare ruimte wordt door andere beleidsdomeinen steeds vaker herkend als iets dat kan bijdragen aan oplossingen. Het wordt als het ware steeds meer een manusje-van-alles.

Een gezonde bevolking krijg je niet alleen door goede ziekenzorg, maar ook door openbare ruimte die uitnodigt tot beweging en sociale interactie. Droge voeten houden we niet alleen door pompcapaciteit te vergroten, maar ook door bomen en planten neer te zetten die water langer vasthouden dan verhard oppervlak. En de energietransitie kan niet van de grond komen als we op een verstandige manier de buizen en leidingen in de openbare ruimte aanpassen.

De Vakbeurs Openbare Ruimte, op 26 en 27 september 2018 in de Jaarbeurs te Utrecht, laat op een prachtige manier zien hoe veelomvattend ons werkterrein is geworden en hoeveel vernuftige oplossingen en concepten er voorhanden zijn. Vereniging Stadswerk is prominent aanwezig op de Vakbeurs, onder meer met een lezingenprogramma. In dit nummer van Stadswerk magazine haken we hierop aan en publiceren we verdiepende stukken over de lezingen. Ook in de andere bijdragen laten we zien hoe veelomvattend de openbare ruimte is geworden en hoe interessant dat ons vakgebied maakt!

 

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 7, 2018: 11 september 2018

Aanleg van een leidingennetwerk voor stadswarmte. (foto: Nuon)